lauantai 17. tammikuuta 2015

Oppimisympäristöajattelusta ja teknologian opetuskäytöstä


Kun puhutaan oppimisympäristöistä, se nykyisin yhdistetään aina johonkin sähköiseen tai ainakin johonkin uuteen. Kuitenkin mikä vain fyysinen paikka voi toimia oppimisympäristönä. Toisaalta fyysisestä paikasta riippumatta voimme olla hyvässä sosiaalisessa oppimisympäristössä. Tärkeää on käsittää oppimisympäristöt laaja-alaisesti. Oppimisympäristöjen muutoskaan ei liity vain yhteiskunnan teknologistumiseen, vaan esimerkiksi oppilaiden siirtyminen välillä luokkahuoneesta ulkoilmaan tai erilaiset ryhmätyöt muuttavat oppimisympäristöä. Perinteinen luokkahuoneessa pulpeteissa oppiminen opettajajohtoisesti väistyy enemmän ja enemmän. Oppimisympäristöt muuttuvat ja niitä kannattaa muuttaa, jos se palvelee oppimista. Tekniikka edellä ei kuitenkaan päästä parempiin oppimistuloksiin, vaan muutokset tarvitsevat pedagogiset perusteet.

Oppimisympäristöjä voidaan luokitella usealla eri tavalla ja mielestäni Mannisen näkökulmat ottavat hyvin huomioon oppimisympäristöjen eri puolet. (Manninen J. ym. 2013. Oppimista tukeva ympäristöt – johdatus oppimisympäristöajatteluun. Opetushallitus. Luku 3 ja 4.). Erityisesti pidän, kuinka hänen mukaan didaktis-pedagogisen ajattelun pitäisi ympäröidä kaikki muut näkökulmat. Hyvää opetusta on mahdollista antaa ilman teknologiaakin. Huomioon on kuitenkin otettava, että eroon teknologiasta ei päästä koulun ulkopuolella. Peruskoulun on siis valmistettava oppilaat yhteiskunnassa toimimiseen ja käytettävä tarpeellista tietotekniikkaa.

Teknologian ja pedagogiikan uusien ajatusten yhteensovittaminen ei ole vaikeaa vain opettajille, vaan myös oppilaille. Ainakin perusopetuksessamme muutokseen on totutettava myös oppilaamme ensimmäisestä luokasta (varhaiskasvatuksesta?) lähtien. Olen itse kokeillut flipped classroom ideaa vuonna 2014 peruskoulun 9.luokkalaisten kanssa ja vastaanotto oli varsin ristiriitainen. Oppilaat olivat tottuneet saamaan opettajan opetuksen luokassa, ja niin moni sen halusi. YouTube-videot kuuluvat nuorten vapaa-aikaan, joten vaatii tietysti heiltäkin totuttelua, että koulu tulee myös sille alueelle.

Tästä pääsemmekin toiseen kiintoisaan ja ajankohtaiseen aiheeseen. Joku tapa sopii toiselle oppijalle toinen toiselle, avainasemassa on opettajan kyky eriyttää….

Näitä mietteitä kirjoitteli Nina.


1 kommentti:

  1. Työskennellessäni erityisluokanopettajana kehitysvammaisten opettajana piti miettiä erityisen tarkasti, missä oppimisympäristössä mitäkin asiaa ryhdyttiin opettelemaan ja harjoittelemaan. Mitä totuudenmukaisemmin saimme asian liitettyä lasta ympäröivään maailmaan, sitä todennäköisemmin se jäi myös hänen mieleensä. Esim kauppalistan kanssa kauppaan meneminen ja sieltä ensinnäkin ostosten löytäminen, punnitseminen ja maksaminen opettivat matematiikkaa ja rahan käyttöä paljon paremmin kuin pulpetin ääressä rahalaskujen laskeminen tai kauppaleikin leikkiminen. Samassa yhteydessä harjoittelimme paljon muita taitoja (liikenteessä liikkuminen, kaupassa käyttäytyminen), joita pelkkä luokkahuonetyöskentely ei opettanut.

    Esikoiseni on juuri nyt 9. luokalla miettimässä, mihin jatko-opintoihin hakeutuisi. Hän on aina ollut "lukiokamaa" eli keskiarvo on ollut yli ysin, mutta peruskoulu on saanut hänet kyllästymään pelkkään pänttäämiseen. Ajatus pelkkään lukioon menosta ei kiinnosta häntä lainkaan, vaan vaihtoehtoksi on tullut kaksoistutkinnon suorittaminen, jossa saisi suoritettua ylioppilastutkinnon ja varmistettua sen, että jatko-opintoväylät pysyisivät auki sekä opiskeltua samalla ammatin. Eli peruskoulu on hänen kohdallaan saanut luotua lukiosta kuvan, jossa tehdään illat pitkät pelkkiä läksyjä tai luetaan kokeisiin. Myös käden taidoissa taitavalle pojalle se ei riitä, vaan hän haluaa oppia myös itse tekemällä ja työnsä tulokset heti näkemällä. Ei ehkä pöllömpi ratkaisu 15-vuotiaalta.. =;)

    VastaaPoista